Very hot chat examples

1.7m, 7 feet) (de) vader - father (het) vak 2 - compartment // trade, profession, subject (de) val - fall // trap van 2 - of van de hand in de tand leven - barely getting by, living on a very low (no) budget van een leien dakje - ['of a slate roof'] very easy van hot naar her - sent from one thing to another, randomly van Pontius naar Pilatus - sent on useless errands van top tot teen - from head to toe van wanten weten - being knowledgeable, knowing how to do things [(de)] varen - to sail, travel by boat // a fern (het) varken 2 - pig (cf.pork) vast - solid // fixed, strongly connected (het) vee 2 - cattle veel 2 3 - much, many (de) veelwijverij - [many wives thing] polygamy (het) veen - peat (de/het) veer - a spring (de) // a feather (de) // a ferry (het) (het) veevoer - animal fodder veil - of no value (very old-fashioned) veilig - safe (het) vel - skin (het) veld - a field (het) veldleger - army in the field Veluwe Betuwe - areas in the East of Holland, North and South of the River Rhine (de) ven - small lake ver - far (de) verandering - a change verantwoordelijk - responsible, sensible (de) verbinding 2 - connection verdampen - to evaporate (de) verdediging - defense (de) verdieping - floor, storey De Verenigde Provinciën - The United Provinces (official name of the Dutch Republic ca.) dubbel en dwars 2 - [double and diagonal] deservedly much (de) dubbeldekker 2 - [double-decker] biplane // London 2-level bus (het) dubbeltje 2 - dime (10¢ coin) duchtig / prachtig - thorough , good / beautiful, great (het) duel - duel duidelijk - clear (de) duif 2 - pigeon, dove (de) duim 2 - thumb (de/het) duin - dune (de) Duitser - a German dun - skinny, thin (het) duo 2 - duo dus - so, therefore, thus duur - expensive (de) duw - push duwen - to push [(de)] dwaas - a fool, silly person / silly één 2 - (number) one, 1 (de) eau de Cologne - cologne (inexpensive perfume) (de) eb 2 - ebbtide (de) ebstroom - ebbtide current (de) echo - echo echt - real eet 2 - (I/you/he) eat een - a (the indefinite article) een aardje naar z'n vaartje 2 - a nature like his Dad's een glas sinaasappelsap - a glass of orange juice een kink in de kabel 2 - a kink in the cable, a problem came up eendenei (eendeëi) 2 - ducks' egg eenvoudig - simple, basic eerste 2 - first (de) eeuw - Century effen 2 - solid (color,) flat (ground) // in a moment (slang) (de) eg - a farm tool (het) ei / (de) eieren - egg, eggs (de) eigenaar - owner (het) eigendom - property (het) eind 2 einde 2 - end (de) eis - demand (het) eiwit - [egg-white] protein (de) ekster - magpie (a bird) (de) el - ancient length measurement (lower arm - about 60 cm, 24 inches) elektrisch - electric, electrical (de) elleboog 2 - elbow Ellen - girls' name ellenlang - (see el) boringly long (de) emmer - bucket en 2 - and energie 2 - energy eng - scary, creepy (de) engerd - a creep enig - single, unique // very nice (girls' talk) [(de)] enkel - only // ankle Enschede - a city in the East of The Netherlands er ~there er was 'r 'ns 2 - once upon a time there was ...erg - very // bad (de) ether / (de) eter - ether // eater (a person eating) (het) eufemisme 2 - euphemism (de) euthanasie 2 - euthanasia even 2 - for a moment // even (numbers) evenwijdig - parallel (de) ex - ex (ex-husband or ex-wife) (het) experiment - experiment (de) explosie - explosion extra 2 - extra (het) extract 2 - extract, essence ezels balken: 'ia' - donkeys bray: 'eeyo' (de) fabriek 2 - factory, plant [(het)]failliet 2 - bankrupt // bankruptcy (het) faillisement 2 3 - bankruptcy (de) familie - family, relatives fascinerend - fascinating (de) fat - dandy, foppish person (de) fazant - pheasant februari - February (het) feestje 2 - small party (het) feit - fact (de) feut - new college student to be hazed (slang - from phoetus) (de) fiets 2 - bicycle (de) film 2 - film, movie (de) flat - apartment, apartmemts building (het) flatje - apartment (de) flats - high-rise apartments buildings flauw - weak of taste, not funny, not fair, 'not enough salt' (de) fles - bottle flexibel - flexible flink ~brave, courageous (especially in adversity or mourning) floep!stave) (de/het) staal - a fabric sample (de) // steel (het) staan - to stand (de) stank 2 - a bad smell, stink (de) stap - a step star - rigid, inflexible (de) steek - a stitch, a jab (het) steelpannetje - small pan with handle and lid [(de)] steen 2 - rock // a rock (de) steenkool - coal steil - steep (de) stem - voice // vote (de) step 2 - scooter (foot-powered) - Dutch (de) scooter is a Vespa etc.(de) ster - star sterk - strong (de) steun - support (de) stier / (de) piek / (de) hiel / (het) vlies - bull / peak / heel / fleece stijf - stiff (de) stijl - stile stil - quiet, silent stinken - to smell badly (de) stip - dot, point (de) stoel - a chair (de) stoep 2 - sidewalk, 'stoop' (de/het) stof 2 - material, fabric (de) // dust (het) stoffelijk 2 - physical, material (de) stok - stick, cane stokstijf - stiff as a stick: motionless (de) stomerij 2 - [steamery] dry cleaner (de) stoom - steam [(de)] stop 2 - stop!

gaas - meshed wire (de) gal 2 - gall (de) galblaas - gall bladder (de) garage - garage (car shelter // car repair shop) (het) gas 2 - a gas (de) gasvlam - gas flame (het) gat - hole (het) gaullisme - gaullism, General Charles de Gaulle's philosophy gauw - quick, soon geëerd 2 - honored geïnd / gein - cashed in / fun (slang) ge - you (singular) - mostly in Belgian Dutch (variation of gij 2 ) gebarsten - broken, burst (het) gebed - a prayer (de) gebeurtenis - event (het) gebied 2 - area (de) geboorte - birth (het) gebouw 2 - building gebroken - broken (het) gebruik 2 - use // custom gecompliceerd - complicated (de) gedachte - thought (het) gedicht - poem gedijen - to grow (plants, formal) (het) gedrag - behavior geel 2 3 - yellow geen - no, none, zero geen boe of bah 2 - not saying a word Geert - boys' name (de) geest - mind // spirit // ghost geestig - witty (de) geeuw - yawn (het) gegeven 2 - given, fact, information // given (past participle) (de) gegevens 2 - 'data' (plural) (het) gehakt - ground meat [(het)] geheel - fully, completely // the whole entity [(het)] geheim 2 - secret // a secret [(het)] geheugen 2 3 - memory (a brain function) (het) gehoor - hearing (a sense) // audience (de) gein - fun (slang) (de) geit 2 - goat [(de)] gek - crazy, insane / a crazy, insane person (de/het) gel - gel (het) geld - money geld en goed - [money and possessions] everything a person owns geldig 2 - valid [(het)] gelijk 2 - equal // right, correct (in: 'je hebt gelijk') // the correct viewpoint (de) gelijkheid - equality gelijkwaardig - of equal value (het) geluid - a sound (het) gemak - ease, convenience gemakkelijk - easy gemengd 2 3 - mixed (het) gen - gen genoeg - enough (het) genoegen - a pleasure (de) geoloog - geologist Ger - boys' name (de) geranium - geranium (a plant) (het) gerecht - a dish (prepared food item) // the courts, the justice system (het) gereedschap - tools Gert - boys' name (het) gerucht 2 - a rumor gescheurd - torn (de) geschiedenis - history (de) gesel - lash, whip [(het)] geslacht - butchered // gender gesneden 2 - cut, carved (de) geste 2 - gesture (like, a promise) getrouwd - married (de) geul - ditch, channel (de) geur - smell geuren en kleuren - [smells and colors] extensively described (de) geus - Dutch 16th Century revolutionary ('minuteman') (het) gevaar - danger gevaarlijk - dangerous (het) geval - case (de) gevangenis - prison (het) gevecht - fight, struggle (het) gevechtsvliegtuig - fighter plane (de) gevel - gable (part of house) geven 2 - to give (het) gevoel - feeling, sentiment (het) gevolg - result, consequence (het) geweer 2 - rifle (het) geweld - violence gewelddadig - violent geweldig! (het) gewicht - weight gewoon - common, usual (het) gezegde - the predicate // stock expression (de) gezel - comrade, companion gezellig 2 3 - (untranslatable) pleasant, nice, enjoyable, gregarious, cosy (het) gezicht 2 - face // view (het) gezin - basic family gezond - healthy giechelen 2 - to giggle gigantisch 2 - gigantic, very large gij 2 - you (singular) - mostly in Belgian Dutch Gijs 2 - boys' name ginnegappen - to snigger (de) giraf - giraffe gis - clever (slang) (de) gitaar - guitar glad - smooth, slippery [(het)] glas 2 - glass // a glass (de) glazen - glasses (for drinking) // made of glass god noch gebod - [god nor command] lawless (de) god - god goed - good, well goed genoeg 2 - good enough goede goeie 2 - good ('goeie' is common substandard) (de) goedkeuring - approval goedkoop 2 3 - inexpensive, cheap Goejanverwellesluis - hamlet near Gouda where something historical happened in 1787 * (de) golven 2 - waves gooien - to throw - gorgelen 2 - gargling, to gargle (het) goud - gold (de) gouache - gouache, watercolor painting technique Gouda - a town in Holland gouden - golden Gouke - boys' name (de) gouverneur - governor (de) graad - degree graag 2 - yes, please graag gedaan - "you're welcome, my pleasure" (het) graan 2 3 - grain, wheat, cereal (de) grapjas 2 - a joker (het) gras - grass (de) grashark - grass rake gratis - free, at no cost grauw - grey, dun, ashen (de) grauwsluier - a gray veil (in detergent commercial) (de) greep - grip, hold Greet - girls' name (de) grens - border, limit (de) griepprik - flu shot grijs 2 - grey grijs en grauw - [grey and drab] without color, wthout hope, depressing grillen en grollen - idiosyncrasies and jokes grimmig / jolig / kranig - grim / happy / brave (de) groei 2 - growth groeien 2 3 - to grow (de) groei / groeien / groeit - growth / to grow / (you/he) grows groen - green (de) groente - vegetable(s) (de) groep - group (de) groet 2 - greeting groot gelijk 2 - you're absolutely right (de) grootgrutter - a large retailer, supermarket chain (ironic use only) (de) grootte - dimensions, size grote grutten! ' grote - big, large, tall, great (de) grotten - caves (het) gruis - grit, dust (de) gruwelen - horrible, gruesome things (de) guerilla 2 - guerilla (de) guillotine 2 - guillotine gulzig 2 - feeling an eager, almost compulsive urge to eat (de) gummetjes - erasers guur 2 - inclement (weather) hé - hey! // goodbye (both slang-y) (het) hok 2 - shed, closet; cage, pen [(het)] hol - hollow // a lair (de) hond / het hondje - dog / little dog (de) honger - hunger (de) honing 2 - honey (het) hoofd - leading person, head (human and horse) hoog - high (het) Hooghaarlemmerdijks - hypercorrect Dutch ('too correct') hooghartig 2 - haughty (het) hooi - hay (de) hooivork - [hay-] pitchfork (de) hooiwagen 2 - [haycart] daddy longlegs spider (de) hoop - hope // heap (de) hostie 2 - holy wafer (het) hout - wood (the material) (de) houweel - pickaxe (de) huichelaar - a hypocrite huichelachtig - hypocritical (de) huid 2 - skin (de) huilbui - crying fit huilen - to cry (tears) (het) huis 2 - house huiveren 2 - to shiver huizenhoog - [houses high] very high (de) hulp - help hun 2 - them // their (de) hut - cabin hypercorrect - hypercorrect [(het)] ideaal 2 - ideal // an ideal (de) idealen - ideals (de) idealist - idealist (de/het) idee - idea ieder - every, everyone iets - something (het) ijs - ice ijselijk - ['icely'] dreadful (de) ijstijd 2 - ice age (het) ijsvrij 2 - school closing so kids can go skating (het) ijzer 2 - iron, the metal ik 2 3 - I ik bid, wij bidden - I pray, we pray ik fiets - I'm riding a bike ik heb - I have ik heb gegeven - I have given ik heb gelachen - I have laughed ik heb genomen - I have taken ik houd / ik hou - I'm holding ik laadde - I was loading ik leid - I'm leading ik lig - I'm lying down ik schreef - I wrote ik schrijf - I'm writing Ik werd wakker van de wekker - I was woken up by the alarm clock ik word - I'm becoming, going to ik zag de zon in de zee zinken - I saw the sun go down into the sea in kannen en kruiken - [in pitchers and jars] all ready (cut and dried) in rep en roer - completely in flux in vogelvlucht 2 - [in birds' flight] bird's eye view, quickly in vuur en vlam - [in fire and flame] fired up Ons Indië 2 - 'our India' Dutch colonial Indonesia (de) infectie - infection inferieur - inferior (de) ingenieur - engineer ingewikkeld - complicated (het) ingrediënt - ingredient (de) inkomsten - income (de) inkt 2 - ink inmiddels 2 - by now (het) ion / (de) ionen - ion / ions Israël - Israel ja - yes Jaap - boys' name (het) jaar - year (de) jajem - jenever (Dutch gin) (slang) (de) jam - jam, jelly Jan - boys' name Jan Jansen - 'John Doe' Jans vrienden - Jan's friends Jantje - Johnny januari - January (de) jas - coat (het) jasje - small coat // jacket, formal suit coat je 2 - you (singular informal) personal pronouns jijen en jouen - [addressing someone informally, as friends] jij hebt - you (singular informal) have jij klopt - you (singular informal) are knocking jij mept - you (singular informal) hit, are slapping Job - Biblical and boys' name (het) joch - (unpleasant) boy (het) jodium - iodine Johan - boys' name jong - young (de) jongen - boy Joop - boys' name jou 2 - you (singular informal) alternate, but not first person personal pronouns juni - June (de) jurk - ladies' dress Jut en Juul - a bunch of silly, useless people (de) jus 2 - gravy (het) juweel / (de) juwelen - jewel / jewelry (de) ka 2 - an agressive, loud woman (de) Kaag - a lakes area in Holland (de) kaars - a candle (het) kaartje 2 - a ticket (bus, train) // business card (de) kaas 2 3 - cheese Kaatje - girls' name (het) kabaal 2 - noise (de) kabel - cable kakelen - to cackle (like chickens) (het) kalium - Potassium (de) kam 2 - comb (de) kamer - room, (cf.

A rough translation of the examples on The Dutch Pronunciation Page A single slash / divides between words; a double slash // divides between meanings The words in bold are more common.

Dutch nouns take either 'de' 2 or 'het' 2 as the definite article ('the.') 'Het' is often shortened to 't - note the sound change from 'short E' to 'voiceless E.' A few Dutch nouns can take either 'de' or 'het,' often with a change of meaning.

see under second word december - December (de) decimeter - decimeter (1/10 meter, 10 cm, ~4 inches) (het/de) deel 2 - part (het) / part of farmhouse (de) degelijk - robust, solid, sensible (de) degen - sable (kind of sword) (het) deksel - top of pan or jar (de) democratie - [(de)] den - pine tree // old-fashioned object form of definite particle 'de' der - of the (old-fashioned form of definite particle 'de') dertien in een dozijn 2 - [thirteen in a dozen] nothing special (het) detail - detail (de) deugd - virtue (de) deuk 2 - dent (het) deuntje - tune (de) deur 2 - door deux - (French) 2 deze - this, these deze en gene - (this person or that) somebody or other dezelfde - the same dicht - closed die - that, those (object(s) in the distance) diep 2 - deep (het) dier - animal, mammal (cf.

deer) (de) dij, dijen - thigh, thighs (de) dijk 2 - levee, dike dik - fat (cf.

Leave a Reply