Jenki zulu sa prevodom online dating

Kadar so predlagane inovativne rešitve, mora proizvajalec ali naročnik navesti odstopanje od ustreznega oddelka TSI.

V svoji sedanji različici TSI ne obravnava vseh vidikov interoperabilnosti v celoti; točke, ki niso obravnavane, so uvrščene kakor „Odprte točke“ v Prilogi U k TSI.

Ker je treba verifikacijo interoperabilnosti v skladu s členom 16(2) Direktive 2001/16/ES opraviti s sklicevanjem na zahteve TSI, je v prehodnem obdobju med objavo te odločbe in polnim izvajanjem priložene TSI nujno določiti pogoje, ki jih je treba izpolnjevati poleg tistih, navedenih v priloženi TSI.

Zaradi tega morajo države članice obvestiti druge države članice in Komisijo o ustreznih nacionalnih tehničnih predpisih, ki jih uporabljajo za dosego interoperabilnosti in izpolnjevanje bistvenih zahtev Direktive 2001/16/ES, in prav tako o organih, ki so pooblaščeni za izvajanje postopka ocenjevanja skladnosti ali primernosti za uporabo, ter o postopku preverjanja, ki ga uporabljajo za preverjanje interoperabilnosti podsistemov v smislu člena 16(2) Direktive 2001/16/ES.

1–160 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)OJ L 326M , , p.

296–455 (MT)Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P.

Leave a Reply