Cestovne poistenie online dating

Cestovné poistenie Allianz kryje aj poistnú udalosť následkom teroristického činu. Sídlo poisťovne: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Telefónne číslo asistenčnej služby Mondial Assistance: 421 2 529 33 113 AXA ako najväčšia poisťovňa na svete ponúka cestovné poistenie na Slovensku prostredníctvom svojej belgickej spoločnosti INTER PARTNER ASSISTANCE S.

A., člen skupiny AXA ASSISTANCE, se sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko.

Ide najmä o zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré poznáme pod názvom verejné zdravotné poistenie.

“PZP” je povinné poistenie pre každé motorové vozidlo s evidenčným číslom, prípojné vozidlá a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla.Allianz ako najväčšia poisťovňa na Slovensku poistenie predáva aj online a spolupracuje s asistenčnou službou Mondial Assistance.Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa dojednáva s neobmedzeným krytím.V prípade úrazu alebo ochorenia je krytá neodkladná (akútna) zdravotná starostlivosť až do výšky limitu, dohodnutého v poistnej zmluve.Poistné krytie obvykle zahŕňa tieto nevyhnutné náklady: Ľudia si často myslia, že keď majú povinné zdravotné poistenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia, nepotrebujú komerčné cestovné poistenie, čo je mylný názor.

Leave a Reply